Un any més es celebra aquest concert benèfic, aquest any amb el concert d’uns dels grans del AOR-Hard Rock estatals-europeus, Hardreams, i, com sempre, moltíssimes versions de rock:

Rock vs Càncer